Επέκταση δραστηριότητας

2012 και η εταιρεία μας επεκτείνει την δραστηριότητα της στον τομέα της εμπορίας συστημάτων θέρμανσης